banner FAQ

FAQ

Kan ik mijn panelen zelf installeren? Ja indien u een beetje handig bent is het best mogelijk deze zelf te installeren. Wij kunnen u hierbij adviseren.

Zijn zonnepanelen bestand tegen weerschommelingen? Ja. Als zonnepanelen op de juiste manier worden bevestigd, zijn ze bestand tegen alle weersomstandigheden.

Heb ik voor de plaatsing een vergunning nodig? Voor de installatie van zonnepanelen op platte daken hebt u in normale stedenbouwkundige zones geen bouwvergunning nodig. Ook voor de installatie van zonnepanelen op hellende daken hebt u in die zones niet langer een bouwvergunning nodig. In bepaalde verkavelingen is een afwijking van de verkavelingsvoorschriften nodig. Vraag hierover steeds advies bij de gemeente.

Zijn er aanpassingen nodig aan mijn dak?

Neen. Als je zonnepanelen installeert, zijn er geen aanpassingen nodig aan de dakconstructie of de elektrische installatie (als die installatie AREI conform is). Houd er wel rekening mee dat de installatie zo’n 25 jaar op het dak blijft liggen. Eventuele dakrenovatie of een volledige vernieuwing gebeurt het best vóór de plaatsing van de panelen. Bij een plat dak is soms verzwaring in functie van de windweerstand.

Is de kans op blikseminslag groter met zonnepanelen op mijn dak?

Neen. Onderzoek heeft aangetoond dat de kans op een blikseminslag niet toeneemt na de installatie van een zonnepaneel.

Hoeveel elektriciteit kan een zonnepaneel opwekken?

Dit hangt af van verschillende factoren. Het klimaat en de aparte onderdelen van de installatie spelen een rol, net als het ontwerp, de oriëntatie en de schaduw in de omgeving. Hellend opgestelde systemen met goede oriëntatie produceren in België jaarlijks zo’n 950 kWh wisselstroom per geïnstalleerde kWp. Gevelsystemen halen 500 tot 600 kWh per kWp.

Welke onkosten kan ik verwachten?

In principe heb je na de aanschaf en installatie van een installatie bijna geen vervolgkosten zonnestroomsysteem. Wel moet je rekening houden met eventuele (kleine) uitgaven voor onderhoud en reparaties. Doorgaans moet de omvormer na 10 à 15 jaar vervangen worden.

Moeten zonnepanelen perfect naar het zuiden gericht zijn?

Niet noodzakelijk. In ons land haal je een maximale opbrengst uit zonnepanelen gericht naar het zuiden, onder een hoek van 36°. Een andere oriëntatie of hellingsgraad van de PV-panelen brengt slechts een gering verlies teweeg, vanwege de diffuse straling in ons klimaat. Oostelijk en/of westelijk georiënteerde daken kunnen perfect van zonnepanelen voorzien worden.

Levert mijn installatie elektriciteit als de zon niet schijnt?

Ja en neen. Een zonnepaneel produceert ook elektriciteit als het bewolkt is. Het systeem werkt immers ook op diffuus zonlicht dat de aarde bereikt door de bewolking heen. De opbrengst van zonnepanelen ligt uiteraard hoger als ze in volle zon staan. ’s Nachts produceren zonnepanelen geen elektriciteit.

Is het type meter bepalend?

Een enkelvoudige of een dubbelvoudige meter vereisen een verschillende PV-installatie. Gemiddeld wordt per jaar 30% van de elektriciteit opgewekt tijdens de daluren, en 70% tijdens de piekuren. Het komt erop aan om het systeem optimaal af te stemmen op je verbruikspatroon. In de praktijk zal de oppervlakte van de installatie vooral bepaald worden door uw budget en de beschikbare plaats.

Wat betekent kilowattuur / KWH?

Kilowattuur is een eenheid van energie. Kilowattuur wordt afgekort als kWh. 1 kilowattuur stemt overeen met het vermogen dat een 1 kilowatt (1 kW) of 1000 watt (W) gedurende één uur levert. Verbruikte elektriciteit wordt door de energieleverancier afgerekend in kilowattuur.

Wat betekent Kilowattpiek?

Het nominale vermogen of piekvermogen van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in wattpiek, afgekort als Wp. 1 kilowattpiek, afgekort 1 kWp, is duizend wattpiek of duizend watt piekvermogen.

Moet ik nog een netvergoeding betalen?

Vanaf 1 juli 2015 wordt een netvergoeding aangerekend. Het tarief dat je zal moeten betalen op jaarbasis voor het gebruik van het elektriciteitsnet is afhankelijk van het vermogen van de omvormer van jouw zonnepanelensysteem. Op jaarbasis zal je dus een bijdrage dienen te betalen per kiloWatt-vermogen van de omvormer. Deze bijdrage verschilt ook per netbeheerder. In 2015 zal op dit tarief nog het 6% btw-tarief van toepassing zijn. De stijging van het nettarief wordt voor een deel weer gecompenseerd, omdat ook de elektriciteitsprijs sterk stijgt, waardoor u met uw zonnepanelen meer verdient.

Kunnen zonnepanelen op elk type dak geinstalleerd worden?

Zonnepanelen kunnen nagenoeg probleemloos op elk type dak gemonteerd worden. Voor elk daktype bestaat er een passende constructie

Kan ik geld lenen voor zonnepanelen? Ja, dit kan. Wij kunnen u adviseren hoe u dit het beste aanpakt.

Waar bestaat een zonne-energieset uit?

Zonnecellen zijn meestal gemaakt van silicium. Silicium is een halfgeleidermateriaal en heeft de eigenschap dat als er licht opvalt, elektronen een hogere energie krijgen waardoor er een spanningsverschil staat tussen 2 contacten van de zonnecel. Individuele zonnecellen worden tot PV-modulen aaneengeschakeld, die zonlicht in elektrische spanning omzetten. Deze gelijkstroom wordt vervolgens met behulp van een omvormer in voor het elektriciteitsnet bruikbare wisselstroom veranderd. Hoe lees ik de resultaten af van mijn zonnepanelen via de SMA omvormer? Ten eerste moet u zorgen dat Bluetooth geactiveerd is. Is dit niet het geval, activeer dan of uw computer is voorbereid voor Bluetooth en ga dan naar de site van het merk van uw computer. Daar kunt u bij drivers en software Bluetooth downloaden. U moet wel een typenummer van uw computer invoeren. Daarna gaat u de site van SMA: http://www.sma-benelux.com/nl_BE/producten/software/sunny-explorer.html en installeert u Sunny Explorer. U vult een gebruikersnaam en wachtwoord 0000 in.